4 trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế
Thông tư số 31 /2021/TT-BTC thay thế Thông tư số 204/2015/TT-BTC 21/12/2015 của Bộ tài chính quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế sẽ chính thức có hiệu lực 2/7/2021. Kể từ thời điểm này, các nguyên tắc, trình tự mới về quản lý rủi ro với người nộp thuế sẽ được thực hiện

4 trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế
Việc lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế phải tránh trùng lặp, chồng chéo. Ảnh :Thuỳ Linh

Tránh thanh tra kiểm tra trùng lặp

Theo Tổng cục Thuế, Thông tư số 31 đã điều chỉnh nội dung về việc xây dựng và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; danh sách bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế sẽ theo quy định tại Luật Thanh tra, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, bỏ quy định về Danh sách thanh tra yêu cầu đạt tỷ lệ từ 1% đến 2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; danh sách kiểm tra đạt tỷ lệ từ 15%-18% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Thông tư 204 vì hiện nay, hàng năm, Bộ Tài chính có quy định tỷ lệ này trong hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo Thông tư số 31, cơ quan Thuế lựa chọn trường hợp thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế phải đảm bảo đã qua phân tích, đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế không dưới 90% số lượng trường hợp được thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm. Trường hợp được lựa chọn ngẫu nhiên thì không quá 10% số lượng trường hợp được thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm.

Đối với việc lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch thanh, tra kiểm tại trụ sở của người nộp thuế, cơ quan Thuế phải căn cứ danh sách người nộp thuế phân loại theo các mức rủi ro về hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế. Việc áp dụng quản lý rủi ro trong lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế phải tránh trùng lặp, chồng chéo theo quy định tại Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Cục Thuế TP. Hà Nội: Sẵn sàng cho mùa quyết toán thuế năm 2019
Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cơ quan Thuế trong công tác quản lý thuế có thông tin tin cậy làm giảm mức độ rủi ro của người nộp thuế tới mức thấp hoặc có cơ sở cho rằng mức độ rủi ro của người nộp thuế là thấp chưa đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm thì cơ quan Thuế quyết định không lựa chọn người nộp thuế đó vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra và lựa chọn người nộp thuế khác theo quy định để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm. Trường hợp trong công tác quản lý thuế, có thông tin được thu thập và xác minh được người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao thì cơ quan Thuế lựa chọn bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm. Cơ quan Thuế sẽ phải chịu trách nhiệm về các quyết định thay đổi của mình.

Đồng thời, cơ quan Thuế căn cứ kết quả phân tích rủi ro bằng ứng dụng công nghệ thông tin hoặc rủi ro từ phân tích nghiệp vụ, thông tin từ thực tế công tác quản lý thuế để xác định nội dung, phạm vi thanh tra, kiểm tra thuế.

Tổng cục Thuế khẳng định, việc xây dựng và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế; danh sách bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


Cơ quan thuế khuyến cáo bảo mật thông tin mã số thuế cá nhân
Áp dụng biện pháp quản lý với từng trường hợp

Một nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 31 là việc kiểm soát, giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế. Theo Tổng cục Thuế, quy định này đã kế thừa Điều 20 Thông tư 204 và bổ sung các trường hợp được đánh giá không tuân thủ pháp luật thuế, người nộp thuế thuộc các mức rủi ro cao và người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế.

Theo đó, Thông tư số 31 quy định 4 trường hợp người nộp thuế thuộc diện giám sát trọng điểm về thuế. Đó là: người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế; người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ; người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan Thuế cần giám sát quản lý thuế; người nộp thuế được lựa chọn từ danh sách người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế, danh sách người nộp thuế thuộc mức rủi ro rất cao, rủi ro cao và người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan Thuế.

2.325 doanh nghiệp nợ thuế tại TP. Hồ Chí Minh: Tân An Huy, Cảng Phú Định  và An Phú đứng đầu danh sách
Theo quy định, cơ quan Thuế các cấp có trách nhiệm theo dõi, giám sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế phù hợp với từng trường hợp. Cùng với đó, Tổng cục Thuế quy định cụ thể việc thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm giám sát, biện pháp giám sát phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Tổng cục Thuế cho rằng, những sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn tại dự thảo thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đều nhằm đến mục tiêu đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế; đối xử công bằng giữa những người nộp thuế bằng việc quy định áp dụng các biện pháp xử phạt đối với người nộp thuế có rủi ro cao, vi phạm pháp luật về thuế và lựa chọn tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế tuân phủ pháp luật thuế; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.
(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

 

trong Tin tức4 trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế
ANT VINA CO.,LTD, Admin
26 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Miễn thuế nếu hàng nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế và sử dụng đúng mục đích
Trường hợp xác định hàng hoá đã NK thuộc đối tượng miễn thuế NK, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án và hàng hoá NK sử dụng đúng mục đích miễn thuế thì xử lý miễn thuế