Full Tiếng Việt - Bản dịch Incoterms  2020 PDF
Incoterms 2020 được công bố vào tháng 09/2019 và chính thức có hiệu lực 01/2020...

Incoterms 2020 được công bố vào tháng 9 năm 2020 và chính thức có hiệu lực vào 1/1/2020. Bản Incoterms này được đánh giá là có nhiều sự thay đổi khá đáng kể, ngoài ra đi sâu và chi tiết hơn vào nghĩa vụ của các bên.

Bạn có thể tải về FILE PDF BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT INCOTERMS 2020 PDF:
TẠI ĐÂY  

Cùng ANT VINA Logistics điểm qua một số thay đổi đáng lưu ý ở Incoterms 2020!

1. Điều kiện DAT được thay thế bằng DPU

Sự thay đổi đáng chú ý nhất ở bản Incoterms này là việc điều kiện DAT đã được thay thế bằng điều kiện DPU. ICC làm thế bởi vì trong thực tế, nhiều khi người mua hoặc/và người bán muốn giao hàng ở một địa điểm nằm ngoài Terminal ở cảng. Tất nhiên, việc giao hàng nằm ngoài Terminal thì 2 bên có thể thống nhất với nhau sử dụng điều kiện DAP.

Tuy nhiên với điều kiện DAP thì hàng hóa và rủi ro với hàng hóa được chuyển giao sang cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi giao hàng, trên phương tiện vận tải sẵn sàng để dỡ xuống. Còn DPU thì chỉ khác ở việc người bán phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải thì mới coi là hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Khi xét về bản chất, ta thấy rằng DPU là điều kiện mở rộng hơn về địa điểm giao hàng không gói gọn trong Terminal tại cảng đích mà có thể là 1 địa điểm xa hơn, còn các nghĩa vụ cơ bản vẫn thế.

Vậy, thực chất ta chỉ cần nhớ rằng ở Incoterms 2020, điều kiện mới DPU chỉ là điều kiện DAT cũ nhưng mở rộng hơn về địa điểm giao hàng, hoặc là điều kiện DAP nhưng người bán có nghĩa vụ dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải, còn lại các nghĩa vụ khác được giữ nguyên. Đây cũng là điều kiện duy nhất trong Incoterms mà người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải.

 

2. Điều kiện FCA và Vận đơn có dấu On-Board

Thêm 1 sự thay đổi nữa có thể nói là khá đáng chú ý ở Incoterms 2020. Nhắc lại 1 chút về điều kiện FCA thuần túy, thì người bán phải giao hàng cho người mua hoặc bằng cách bốc hàng lên phương tiện vận tải người mua thuê để đến lấy hàng tại cơ sở của người bán, hoặc phải chở hàng tới địa điểm giao hàng nằm ngoài cơ sở của người bán và hàng hóa sẵn sàng để dỡ khỏi phương tiện của người bán.

 

Vấn đề được đặt ra ở đây là khi người bán phải giao hàng cho người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định nhưng khi giao thì hàng không được bốc trực tiếp lên phương tiện chuyên chở quốc tế mà là lên 1 phương tiện vận tải dùng để trung chuyển. Nếu hai bên sử dụng Tín dụng thư là phương thức thanh toán, thường thì ngân hàng sẽ yêu cầu người bán phải xuất trình 1 vận đơn có dấu On-board trên đó thì mới thanh toán cho người bán.

 

Một tàu chuyên chở quốc tế sẽ thường không cung cấp vận đơn On-board cho người bán, người mà không trực tiếp giao hàng lên trên phương tiện chuyên chở quốc tế này nếu xét ở trường hợp chúng ta đang đề cập.

Theo như Incoterms 2020, thì điều kiện FCA cho phép các bên thỏa thuân trong hợp đồng rằng người bán có thể chỉ định người chuyên chở mình thuê cấp cho người bán 1 vận đơn On-board để có thể dễ dàng làm thủ tục thanh toán.

 

3. Sự khác biệt về mức bảo hiểm ở điều kiện CIP

 

Cost Insurance and Freight (CIF) và Carriage and Insurance Paid to (CIP) là 2 điều kiện duy nhất trong Incoterms chỉ định 1 bên phải mua bảo hiểm cho hàng hóa – ở đây là người bán.

Tại bản Incoterms 2010, chúng ta thấy rằng cả 2 điều kiện đều chỉ yêu cầu người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức bảo hiểm thấp nhất – mức bảo hiểm loại C. Tuy nhiên sang đến bản 2020 của Incoterms, điều kiện CIP nâng mức bảo hiểm bắt buộc lên loại cao nhất là loại A, còn giữ nguyên cho điều kiện CIF.

Vậy, chúng ta chỉ cần nhớ ở đây, là so với Incoterms 2010, thì ở bản 2020 thì chỉ có CIP là nâng mức bảo hiểm từ loại C lên loại A, còn CIF giữ nguyên không có thay đổi gì.

 

4. Nghĩa vụ vận chuyển với người bán

 

Trong các bản Incoterms trước, ICC chỉ quy định rằng người bán phải liên hệ với một bên thứ 3 để làm thủ tục vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp người bán có thể tự sử dụng các phương tiện chuyên chở sẵn có của mình để vận chuyển hàng hóa.

Nhận thấy điều này, ICC đã thay đổi, hay đúng hơn là mở rộng nghĩa vụ của người bán tại các điều kiện mà người bán chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển, rằng người bán có thể thuê bên vận chuyển thứ 3 hoặc tự tổ chức việc vận chuyển hàng hóa chứ không chỉ gói gọn trong việc thuê người vận chuyển như các bản Incoterms cũ.

 

5. Phân chia chi phí rõ ràng hơn

 

Trong bản Incoterms 2010, chi phí được liệt kê cùng với bảo hiểm thành 2 phần trong 1 mục và không thực sự được liệt kê quá rõ ràng. Nhận thấy điều này, trong bản Incoterms 2020, ICC tách riêng chi phí và bảo hiểm ở 2 mục khác nhau, liệt kê các chi phí mà các bên phải chịu ở riêng mục số 9 là A9/B9, để các bên có thể phân định rõ ràng hơn chi phí mà mình phải chịu.
(Nguồn: Mr. Hà Lê XNK)Chia sẻ
Full Tiếng Việt - Bản dịch Incoterms  2020 PDF
ANT VINA CO.,LTD, Admin
4 tháng 3, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tổng hợp báo cáo Logistics 2020
Bài viết tổng hợp các báo cáo Logistics 2020 về thị trường, quy định và các chính sách...